Bộ Bi-xenon Hella 5 xịn cũ tháo xe

Bộ Bi-xenon Hella 5 xịn cũ tháo xe

  • NH00362
15.000.000 VNĐ
Bi-xenon Hella 5 xịn cũ tháo xe
Bóng xenonBalast tháo xeBalast mới
Bóng Philips/Osram 4200k tiêu chuẩn(D2S) 15.000.000đ(D1S/D3S) 16.000.000đ
Bóng Philips XV1 +50% 4800k(D2S) 16.500.000đ(D1S/D3S) 16.500.000đ
Bóng Philips E-LED +120% 5000k(D2S) 18.000.000đ(D1S/D3S) 18.000.000đ
Bóng Philips XV2 +150% 4500k(D2S) 16.500.000đ(D1S/D3S) 17.500.000đ
Bóng Osram Plus +180% 5500k (D1S) 19.500.000đ

Bình luận