Gối đầu, Tựa lưng MAYBACH

Chất liệu Alcantara

Chất liệu Vải nỉ