ĐÈN XE ÔTÔ

Bóng xenon Osram D4S #66440XNB +70% 4500k chính hãng

8.000.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: 2 chiếc/hộp
  • Chân bóng: D4S
  • Tăng sáng: 70% Safety
  • Màu nhiệt độ: 4500k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D4S #66440 4300k chính hãng

4.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 02 hộp
  • Chân bóng: D4S
  • Màu nhiệt độ: 4300k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D4R #66450 4300k chính hãng

4.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 02 hộp
  • Chân bóng: D4R
  • Màu nhiệt độ: 4300k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D3S #66340XNB +70% 4500k chính hãng

8.000.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: 2 chiếc/hộp
  • Chân bóng: D3S
  • Tăng sáng: 70% Safety
  • Màu nhiệt độ: 4500k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D3S #66340 4300k chính hãng

4.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 02 hộp
  • Chân bóng: D3S
  • Màu nhiệt độ: 4300k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D2S #66240XNB +70% 4500k chính hãng

8.000.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: 2 chiếc/hộp
  • Chân bóng: D2S
  • Tăng sáng: 70% Safety
  • Màu nhiệt độ: 4500k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D2S #66240CBI +20% 5500k chính hãng

7.000.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 02 hộp
  • Chân bóng: D2S
  • Tăng sáng: +20%
  • Màu nhiệt độ: 5500k
  • Ánh sáng: Trắng Luxury
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D2S #66240 4300k chính hãng

4.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 02 hộp
  • Chân bóng: D2S
  • Màu nhiệt độ: 4300k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D1S #66144XNB +70% 4500k chính hãng

8.000.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: 2 chiếc/hộp
  • Chân bóng: D1S
  • Tăng sáng: 70% Safety
  • Màu nhiệt độ: 4500k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D1S 66144CBI +20% 5500k chính hãng

7.000.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 02 hộp
  • Chân bóng: D1S
  • Tăng sáng: +20%
  • Màu nhiệt độ: 5500k
  • Ánh sáng: Trắng Luxury
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Osram D1S #66144 4300k chính hãng

4.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 02 hộp
  • Chân bóng: D1S
  • Màu nhiệt độ: 4300k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Philips D4S #42402C1 4200k chính hãng

4.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 2 hộ
  • Chân bóng: D4S
  • Màu nhiệt độ: 4200k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Philips D3S #42303XV2 Xtreme Vision tăng sáng +150% chính hãng

6.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: 2 chiếc/hộp (hoặc chiếc/hộp x 02 hộp)
  • Chân bóng: D3S
  • Tăng sáng: +150%
  • Màu nhiệt độ: 4500k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Philips D3S #42302WX 6000k chính hãng

6.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: 2 chiếc/hộp
  • Chân bóng: D3S
  • Màu nhiệt độ: 6000k
  • Ánh sáng: trắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Philips D2S #85122WX 6000k chính hãng

6.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: 2 chiếc/hộp
  • Chân bóng: D2S
  • Màu nhiệt độ: 6000k
  • Ánh sáng: trắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Philips D2S #85122UX E-Led tăng sáng +120% 5000k chính hãng

7.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: 2 chiếc/hộp
  • Chân bóng: D2S
  • Tăng sáng: +120%
  • Màu nhiệt độ: 5000k hiệu ứng LED
  • Ánh sáng: trung tính
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng

Bóng xenon Philips D2S #85122C1 4200k chính hãng

4.500.000 VNĐ

  • ĐVT: đôi
  • Đóng gói: chiếc/hộp x 2 hộ
  • Chân bóng: D2S
  • Màu nhiệt độ: 4200k
  • Ánh sáng: vàng nắng
  • Công suất: 35w
  • Điện áp: 12v
  • Xuất xứ: Philips chính hãng
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Phí lắp đặt: Đã bao gồm
  • Bảo hành: 12 tháng đổi mới
Mua hàng