Gối đầu, Tựa lưng Mercedes Maybach

Chất liệu Alcantara

Chất liệu Vải nỉ