Vinfast Lux SA2.0 Lắp gối đầu + Tựa lưng Mercedes Maybach S-Class chất liệu Alcantara